Wykrywanie ryzyka występowania nadużyć w sektorze publicznym - przykłady wdrożeń

0

W poprzednich artykułach cyklu poświęciliśmy uwagę najlepszym praktykom w budowaniu analitycznego wsparcia dla wykrywania i analizy nadużyć, oceny ryzyka nieprawidłowości i równoczesnego wykorzystania tych narzędzi do wspierania także statutowej działalności administracji publicznej. Podniesienie efektywności, sprawność w działaniu i skrupulatność w wypełnianiu nałożonej misji społecznej oraz regulacji to podstawowe korzyści z kompletnego wdrożenia platformy wykrywania nadużyć. Zmiany jakie wiążą się z rozwojem cyfrowego społeczeństwa z jednej strony podnoszą naszą ekspozycję na ryzyko aktywności grup przestępczych i wyłudzeń, z drugiej jednak dają nam informacje i dane pozwalające się właściwie zabezpieczać. Obywatel oczekuje od nas sprawności w działaniu, która może być odpowiednio realizowana dzięki wykorzystaniu analityki.

Skąd jednak czerpać najlepsze praktyki i wzorce? Najlepszym ich źródłem jest sektor finansowy, którego podstawą funkcjonowania jest umiejętność oceny ryzyka kredytowego (najlepiej nam, klientom znanego), ale także operacyjnego. Od instytucji finansowej oczekujemy bezpieczeństwa i stabilności - podobnych cech, jakich szukamy w administracji publicznej. W Polsce najbardziej kompleksowe wdrożenie systemu i strategii zapobiegania nadużyciom przeprowadził PKO Bank Polski. Tam zrealizowane zostały wszystkie cechy rozwiązania wspomniane w tej serii artykułów: kompleksowe informacje o zdarzeniach poddawane są złożonej analityce, aby w uporządkowanym procesie biznesowym zróżnicowany zespół użytkowników mógł skutecznie reagować praktycznie w czasie rzeczywistym na pojawiające się zagrożenia. Już w trakcie wdrożenia PKO Bank Polski mógł zmniejszyć straty z tytułu nadużyć, równocześnie ograniczając ilość fałszywych alarmów (tzw. false positive). Bank wykorzystuje złożoność metody hybrydowej, dzięki czemu jest w stanie reagować na zmieniające się trendy oraz identyfikować zorganizowane działania przestępcze (analiza sieci powiązań).

Przykłady wdrożeńNie tylko sektor finansowy jest dobrym przykładem skutecznie przeprowadzonej transformacji. Od 2012 roku Narodowy Fundusz Zdrowia wykorzystuje narzędzia SAS do analiz i monitorowania nadużyć w obszarze refundacji leków. Pozwala to na ograniczenie wyłudzeń, identyfikację współpracujących ze sobą osób i podmiotów oraz dostarcza wartościowych informacji wspierających kreowanie polityki lekowej w Polsce. Od 2016 roku Ministerstwo Finansów jest użytkownikiem analityki SAS w zakresie walki z szarą strefą oraz uszczelnianiem luki w podatku VAT. Dzięki analityce możliwe jest zwiększenie trafności typowania podmiotów do kontroli, co bezpośrednio przekłada się na podniesienie sprawności działania administracji publicznej oraz ograniczenie działań kontrolnych wobec uczciwych podatników. Dodatkowo automatyzacja całego procesu ma na celu przyśpieszenie analizy o 20-30% czasu, zwiększając w ten sposób dynamikę reagowania na nadużycia i podnosząc stopień zabezpieczenia finansów publicznych.

Na świecie analityka SAS w wykrywaniu nadużyć to szereg wdrożeń z zakresu administracji podatkowej (np. Belgian Federal Public Service, HM Revenue & Customs, Estonian Tax and Custom Board). Naszą skuteczność potwierdziliśmy także w obszarach zabezpieczenia społecznego, wspierając realizację programów socjalnych i działania instytucji ubezpieczenia społecznego. W Belgii The Federal Public Service (FPS) Social Security wykorzystuje analitykę do podniesienia skuteczności działania ograniczonej liczby inspektorów. W zaledwie pół roku udało się zbudować system analityczny potrajający (3x) skuteczność celowania kontroli, uzyskując ponad 50% trafność. W USA Los Angeles County oszczędza miliony dolarów dzięki analizie danych, identyfikacji złożonych wzorców nadużyć i odpowiednim kierowaniu kontroli. Budowane i analizowane sieci powiązań pozwalają na odnajdywanie zjawisk niewidocznych dla operatora. Odpowiednio przetworzone i skorelowane dane ujawniają nieznane do tej pory zjawiska niepożądane, a kierowane kontrole mają ponad 40% skuteczności.

Wdrożenia rozwiązań wykrywania nadużyć są złożonymi projektami. Jednak przytoczone przykłady i nasze doświadczenia pokazują, że już na etapie pilotaży możliwe jest zbudowanie wystarczającego uzasadnienia biznesowego dla przeprowadzenia tej transformacji. Korzyści wpływają zarówno na stan finansów publicznych, budżety programów socjalnych, jak i na wizerunek administracji w oczach obywateli. Pozwalają budować sprawne państwo skupione na interesie każdego z nas.

Artykuł jest częścią serii poświęconej wykrywaniu ryzyka występowania nadużyć w sektorze publicznym.

Tags
Share

About Author

Patryk Choroś

Principal Business Solutions Manager, SAS Institute Poland

Strong believer, that every decision can be made better when based on data and analytics. Data governance and management expert. Business Intelligence specialist and experienced manager for teams and projects. Strong background in providing enterprise consultancy services from business value development throughout architecture design and solution implementation. At SAS working hard to translate new technology opportunities like Big Data, Data Monetization and Data Science into real business value aligned with corporate strategy. Certified Business Intelligence Professional, Certified Data Management Professional by TDWI. Join me on Twitter @Patryk_Choros or LinkedIn.

Leave A Reply

Back to Top