Smart Water

0

Zaopatrywanie w wodę mieszkańców i odprowadzanie nieczystości to przykłady zadań własnych od lat ustawowo spoczywających na barkach samorządów. W tym celu większość z nich powołała dedykowane spółki prawa handlowego z większościowym udziałem samorządu, które na co dzień dbają o jakość naszego życia.

Już sama myśl o braku bieżącej wody wywołuje dreszcze. Naganne jest również dopuszczenie do sytuacji, gdy woda wycieka strumieniem ze studzienki kanalizacyjnej. Nie można też zapomnieć, jak ważne jest dbanie o stan środowiska naturalnego.

Z powyższego jasno wynika, że zadaniem specjalistów pracujących w firmach wodociągowych jest nie tylko dostarczanie wody, ale również zapewnienie, aby spełniała ona wszystkie wymogi – zarówno te krajowe, jak i unijne. Głównie jednak koncentrują się oni na zarządzaniu potężnym majątkiem, którym są sieci wodociągowe i kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków oraz stacje uzdatniania wody. Wyspecjalizowane ekipy remontowe spółek wodno-kanalizacyjnych świadczą również szereg usług dodatkowych – zajmując się naprawami, legalizacją i ekspertyzami wodomierzy.

Za ogromnym majątkiem idą ogromne ilości danych. Naturalnym wydaje się więc rosnące zapotrzebowanie na zaawansowane narzędzia informatyczne. Platformy analityczne i narzędzia klasy Business Intelligence pozwalają pracownikom wodociągów nie tylko podejmować decyzje w oparciu o pełne, jednolite, aktualne i w pełni wiarygodne dane, ale przede wszystkim podpowiadają wnioski czy przewidują możliwe scenariusze. Co bardzo istotne, konsekwencją ich zastosowania będzie też zapobieganie nieprzewidzianym awariom.

Smart Water

Wiedzą o tym najlepiej pracownicy spółki wodociągowo-kanalizacyjnej w amerykańskim Cary w Karolinie Północnej, którzy kompleksowo patrzą na gospodarkę wodno-kanalizacyjną. Analizują ją jako złożony proces w kontekście całego środowiska naturalnego. Dzięki zastosowaniu narzędzi analitycznych SAS na bieżąco monitorują proces dostawy wody i jej ceny oraz stopień eksploatacji sieci, a także analizują koszty dostawy wody do domów. Narzędzia analityczne umożliwiają im przewidywanie zapotrzebowania na wodę wśród odbiorców. Pomysłodawcy projektu podjęli się tym samym próby optymalizacji wykorzystania sieci. Uwzględniają przy tym aktualny stan wód w zbiornikach, z których ją pobierają.

Uzyskane efekty są wynikiem zastosowania jednolitej platformy analitycznej opartej o wysoce zaawansowane narzędzia klasy Business Intelligence. Dzięki nim możliwe jest odpowiednie planowanie produkcji, optymalizacja przeglądów, magazynu części, pracy brygad remontowych i proaktywnego utrzymania sieci i maszyn w ciągłym działaniu.

Na rynku europejskim komponenty technologiczne do inteligentnego zarządzania procesem produkcji i dostaw wody były co prawda dostępne i powszechne już od jakiegoś czasu. Trudno nie oprzeć się jednak wrażeniu, że dotąd brakowało całościowego spojrzenia na ten skomplikowany proces.

W Cary zastosowano znacznie większą liczbę czujników, których odczyty ukierunkowane są na większą ilość kluczowych i istotnych parametrów. Stąd już prosta droga do Big Data i świata analityki przez wielkie „A”.

Czy zatem Smart Grid Water Utilities wielkimi krokami zbliża się również do Europy? To droga bez powrotu. Bo mierzyć znaczy wiedzieć, wiedzieć znaczy rozumieć, rozumieć znaczy wyciągać wnioski, a stąd już prosta droga by płacić mniej – również za wodę. W powszechnej opinii problemem całego sektora Utilities, działającego na majątku sieciowym, czyli rozproszonym, są tzw. piki zużycia. Każdy dostawca mediów marzy o sytuacji, by dostarczać dokładnie tyle prądu, gazu czy wody, ile w danej chwili potrzebują końcowi odbiorcy. To życzeniowe myślenie nie musi być tylko idée fixe, jak się okazuje. Rezultaty Projektu w Cary są tego dowodem.

Zagadnienie pomiarów przepływów wody nie jest nowością. Jednak wraz z wkroczeniem zaawansowanej analityki i narzędzi klasy BI do tego sektora, doczekało się przełomu. Pojęcie Smart Grid, dotąd zdawałoby się zarezerwowane dla rynku energetycznego i gazowego, wkroczyło z pełnym impetem do świata wodociągów i kanalizacji.

Share

About Author

Łukasz Kotalla

An effective manager with many years of experience in managing sales team. He has 7 years of experience in sales of Smart Metering Systems, Information Systems class dedicated AMI, Geographic Information Systems, domain systems to Conduct National Geodetic, Passporting Systems, Billing Systems, as well as IT Instrastruktury. Nearly 100% of portfolio clients are contracts acquired from zero. Open to the skills and new experiences. He creates a development strategy based on business objectives. Oriented cooperation and business objectives. He has experience in the Employer and the supply side.

Leave A Reply

Back to Top