Wykrywanie ryzyka występowania nadużyć w sektorze publicznym

0

Sektor publiczny to organizacje odpowiedzialne za skomplikowane i złożone procesy biznesowe. Ich misja, skupiona na obywatelu oraz zapewnieniu sprawnego działania państwa w oparciu o prawo i regulaminy, wymaga skrupulatności, dokładności i sprawności organizacyjnej.
Jakakolwiek nieprawidłowość w wypełnianiu tych zadań przekłada się na możliwość tworzenia nierówności w otoczeniu społecznym i biznesowym oraz niewłaściwe gospodarowanie środkami publicznymi.

Kiedy przyjrzymy się bliżej zagadnieniu uszczelniania luki VAT, o którym tak wiele mówi się teraz w Polsce, to powinniśmy pamiętać, że zjawisko to przekłada się na zachwianie mechanizmów uczciwej konkurencji. Zgodnie z zasadą, że „zły pieniądz wypiera dobry pieniądz”, firmy dokonujące oszustw podatkowych zawsze będą w stanie oferować lepszą cenę za swoje usługi lub produkty. Ostatecznie przełoży się to na eliminację z rynku uczciwego przedsiębiorcy. I to w takim kontekście ważna jest walka z nadużyciami. Oczywiście „produktem ubocznym” będzie także wzmocnienie budżetu Państwa, co dodatkowo powinno przekładać się na dobrobyt społeczeństwa.

Korzystając z doświadczeń, jakie SAS Institute posiada, w zakresie wdrożeń systemów wykrywania ryzyka występowania nadużyć wiemy też, że nie zawsze będzie to walka z wyłudzeniami lub szarą strefą. Systemy te to także mechanizmy pozwalające na proaktywną realizację statutowych zadań. Przykładem może być ocena ryzyka występowania przemocy w rodzinie, monitorowanie dofinansowania projektów i inwestycji, organizacja procesów kontroli maksymalizująca ich efektywność i dokładność. Systemy te poza monitorowaniem samych transakcji, czyli np. rozliczeń podatkowych lub wypłat świadczeń, mogą także czuwać nad poprawnością działań w obszarze procedur zakupowych.

Analizując zagraniczne projekty, a także polskie doświadczenia, m.in. z Ministerstwa Finansów czy PKO Bank Polski, można wskazać, że skuteczne wdrożenie systemu analizy ryzyka nadużyć charakteryzuje 5 cech istotnych dla sukcesu:

Wykrywanie ryzyka nadużyć w sektorze publicznym

  • OTWARTOŚĆ - Właściwa identyfikacja ryzyka opiera się na umiejętności uchwycenia kontekstu zdarzeń. W cyfrowych czasach informacje wzbogacające analizę mogą pochodzić z wielu źródeł.
  • DOPASOWANIE - Zmieniające się prawo, regulacje i zasady codziennie są atakowane przez równie elastycznych przestępców. Rozbudowany arsenał metod analitycznych pozwala dopasowywać się do zmieniających się warunków biznesowych.
  • PRZYSTĘPNOŚĆ - Doświadczenie i wiedza merytoryczna nie zawsze idzie w parze z kompetencjami technicznymi i statystycznymi. Przystępność i różnorodność użytkowników, metod i narzędzi jest przewagą w walce z nadużyciami.
  • PROCESOWOŚĆ - Identyfikacja nadużyć jest procesem, który, stosowany na wielką skalę, wymaga odpowiedniego zaprojektowania i wsparcia. Integracja, automatyzacja, raportowanie, kontrola i współpraca analityków są kluczowymi aspektami systemów wykrywania nadużyć.
  • WYDAJNOŚĆ - Dynamika reagowania na podejrzenia nadużyć powinna być dopasowana do ich charakteru i adresować cele biznesowe, równoważąc je z satysfakcją obywatela i sprawnością procesów biznesowych. Architektura przetwarzania danych powinna także adresować ich wolumen.

W kolejnych wpisach szczegółowo omówię każdą z tych cech, kolejno rysując obraz kompletnego rozwiązania informatycznego wspierającego analizę ryzyka. Nasze doświadczenia zbudowaliśmy w oparciu o zrealizowane wdrożenia - na każdym z nich uczymy się i doskonalimy nasze podejście i metodykę.

Tags
Share

About Author

Patryk Choroś

Principal Business Solutions Manager, SAS Institute Poland

Strong believer, that every decision can be made better when based on data and analytics. Data governance and management expert. Business Intelligence specialist and experienced manager for teams and projects. Strong background in providing enterprise consultancy services from business value development throughout architecture design and solution implementation. At SAS working hard to translate new technology opportunities like Big Data, Data Monetization and Data Science into real business value aligned with corporate strategy. Certified Business Intelligence Professional, Certified Data Management Professional by TDWI. Join me on Twitter @Patryk_Choros or LinkedIn.

Leave A Reply

Back to Top