Analityka w cyfryzacji sektora publicznego

0

Pod pojęciem cyfryzacji skrywa się cały szereg działań zmierzających do zbudowania skutecznie funkcjonującej gospodarki opartej o dane i usługi realizowane kanałami elektronicznymi. Ta gospodarka to przede wszystkim sprawne i przyjazne obywatelowi Państwo. Osiągnięcie tego celu powinno być kompozycją budowy zarówno aplikacji, które widzimy i z których korzystamy w kontakcie z administracją, jak i rozwiązań analitycznych, które pozwalają tej właśnie administracji działać w sposób dopasowany do obywatela, racjonalnie gospodarować środkami budżetowymi i móc identyfikować obszary funkcjonowania Państwa wymagające interwencji i usprawnień. Aby znaleźć się w momencie, w którym analityka wniesie wartość do cyfrowego Państwa, konieczne jest osiągnięcie wystarczającego stopnia cyfryzacji procesów, co przekłada się na wzrost wolumenu dostępnych danych. Bez nich analityka nie będzie w stanie uwolnić całości swojego potencjału.

Polska na drodze ku cyfryzacji

Cyfryzacja sektora publicznego

Polska osiągnęła już ten moment kilka lat temu, z powodzeniem informatyzując kluczowe resorty i sfery życia publicznego. Pierwszym skutecznym i zrealizowanym na szeroką skalę projektem analitycznym było wsparcie realizacji spisów powszechnych przez Główny Urząd Statystyczny. Okazało się, że nie ma konieczności ponoszenia gigantycznych nakładów finansowych na pełen zakres prac rachmistrzów. Można natomiast zebrać dane z rejestrów państwowych, zadbać o ich jakość i zgodność, uzupełniając je o klasycznie pozyskane informacje i w ten sposób wykonać to jedno z największych zadań. Odwaga i innowacyjność zwróciły się. Pozostaje liczyć, że takie rozwiązania będą stosowane w przyszłości i na stałe wejdą to arsenału narzędzi statystyki publicznej.

Mamy też za sobą szereg działań zmierzających do cyfryzacji procesów w obszarze ochrony zdrowia. Składają się na nie różne inicjatywy - od budowy rozwiązań wspierających działanie poszczególnych instytutów i szpitali, poprzez analizy ryzyka występowania nadużyć w Narodowym Funduszu Zdrowia, kończąc na trudnym projekcie P1 realizowanym przez CSIOZ. Każdy z nich jednak pokazuje, że zauważamy konieczność właściwego organizowania procesów zarządzania danymi i rozumiemy wartość, jaka w nich się znajduje. W ochronie zdrowia szczególnie. Tam, gdzie konieczna jest sprawność w działaniu, dobra organizacja, a miarą efektywności jest zdrowie ludzkie, nie można pominąć umiejętności analizy danych, będącej zwieńczeniem właściwie realizowanej cyfryzacji procesów biznesowych.

Dojrzałość w budowaniu cyfrowego państwa

Centralna realizacja i koordynacja cyfryzacji administracji państwowej, tak jak realizuje to Ministerstwo Cyfryzacji, to nowoczesne podejście do budowania Państwa umiejętnie wykorzystującego gromadzone dane. Ta umiejętność to przede wszystkim otwartość danych, czyli poszukiwanie możliwości ich ponownego wykorzystania, wspierana projektami, takimi jak danepubliczne.gov.pl czy mojepanstwo.pl. Drugim elementem jest tendencja do ich porządkowania na poziomie centralnym poprzez System Rejestrów Państwowych. Zunifikowane, dostępne dla każdego procesu biznesowego, dane rejestrowe to możliwość tworzenia konwergentnych usług dla obywateli - projektowanych nie z poziomu struktury administracji państwowej, a z perspektywy obywatela i jego celów. Koncentracja na obywatelu powinna być integralną zasadą cyfryzacji. Przykładem jest tu Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG), gdzie w jednym miejscu zintegrowane zostało załatwianie spraw zarówno z organami rejestrowymi, jak i z Urzędem Skarbowym czy ZUS.

Cyfryzacja sektora publicznegoMinisterstwo Cyfryzacji nie pozostaje bierne, jeżeli chodzi o podniesienie umiejętności i możliwości wykorzystania analizy danych gromadzonych w cyfrowej administracji. Realizowana (obecnie na etapie projektowania) Zintegrowana Platforma Analityczna ma być rozwiązaniem umożliwiającym wplecenie zaawansowanej analizy danych w każdy proces podejmowania decyzji. Ambicją MC jest umożliwienie poszukiwania rozwiązań zagadnień, dla których do dzisiaj nie było środków i metod - takich, dla których znalezienie odpowiedzi wymaga połączenia danych pochodzących z różnych obszarów administracji, często po raz pierwszy. ZPA ma także umożliwić wykorzystywanie zaawansowanej analityki także tam, gdzie budowa kompetencji z tego obszaru jeszcze nie nastąpiła lub nie ma ekonomicznego uzasadnienia. Realizowanie projektów tej klasy pokazuje, jak wysoki poziom dojrzałości w budowaniu cyfrowego państwa reprezentujemy.

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów także wzmocniło w ostatnich latach swoją „cyfrową” stronę. Wprowadzenie JPK czy automatyzacja składania deklaracji podatkowych przez obywateli to tylko przykłady widoczne z zewnątrz. Wzrost wolumenu dostępnych danych to także możliwość na analityczne poszukiwanie ryzyk występowania nadużyć i automatyzacja identyfikacji nadużyć w podatku VAT czy w obszarze akcyzy. Takie rozwiązania powstały w ciągu ostatnich lat i z powodzeniem przynoszą korzyści dla budżetu Państwa, poprawiając równocześnie konkurencyjność gospodarki dla samych przedsiębiorców i eliminując nieuczciwych graczy. Ministerstwo jest dzisiaj wzorem dla kolejnych instytucji w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań uszczelniających procesy rozliczeń zarówno składek, jak i wypłat.

Korzystając na co dzień z aplikacji mDokumenty, czekając na urzędową skrzynkę ze wszystkimi doręczeniami czy sprawdzając stan konta w ZUS poprzez PUE, należy pamiętać, że cyfryzacja nie kończy się na komunikacji elektronicznej. To dopiero początek drogi do sprawnego i skoncentrowanego na obywatelu państwa. Ostateczny cel otworzy skuteczne wdrożenie analityki biznesowej pozwalającej optymalizować działania, ograniczać koszty, uszczelniać procesy rozliczeniowe i proaktywnie działać na rzecz zmieniających się oczekiwań obywateli.

Tags
Share

About Author

Patryk Choroś

Principal Business Solutions Manager, SAS Institute Poland

Strong believer, that every decision can be made better when based on data and analytics. Data governance and management expert. Business Intelligence specialist and experienced manager for teams and projects. Strong background in providing enterprise consultancy services from business value development throughout architecture design and solution implementation. At SAS working hard to translate new technology opportunities like Big Data, Data Monetization and Data Science into real business value aligned with corporate strategy. Certified Business Intelligence Professional, Certified Data Management Professional by TDWI. Join me on Twitter @Patryk_Choros or LinkedIn.

Leave A Reply

Back to Top