Mangel på analyser truer pasientsikkerheten

Reflekter over følgende: 1 300 ekstra sykesenger pr. år på grunn av re-innleggelser etter behandlingsskader. Eller målt fra pasientperspektivet; i følge internasjonale studier døde 5 % av pasientene som ble utsatt for uønskede hendelser. Eksperter mener at tilsvarende tall for Norge er svært usikre og at de nok varierer mellom helseforetakene. Men, de personer som i løpet av neste døgn kommer til å bli skadet i den norske helsesektoren er langt, langt flere enn antallet som skades i trafikken.

Tilgang til store datamengder
Utfordringen med tradisjonell avviksrapportering er at mørketallene er store. Mørketallene antas å være så store som 90 %. Samtidig er vi i Norden begunstiget med at vi tidlig innførte elektronisk journalføring. Dette gir oss tilgang til store datamengder på ethvert pasientforhold. Faktum er at jeg de siste årene på nært hold har sett hvordan vi med innovativ programvare, og uten å endre på dokumentasjonsrutiner eller tilføre ytterligere innrapporteringssystem, kan forvandle den store datamengden i helsesektoren til kunnskap og forbedringsarbeid.

Frigjør tid til pasientnært arbeid
Gjennom et prosjekt som startet i Sverige for bare to år siden, finnes det nå sykehus i alle nordiske land som bruker, eller planlegger å ta i bruk, en løsning som omdanner fritekst i journalene til antydninger om att her kan en feilbehandling ha skjedd. Selvsagt ønsker jeg helst å avslutte med å si att vi er med og redder liv. Med litt selvkritikk så er det en sannhet med modifikasjoner. For selv om vi peker på hvor informasjon om mulige feilbehandlinger finnes, er det fremdeles opp til helsesektoren å ta de beslutninger som kreves for å motvirke at skadene inntreffer igjen. Sammen med våre kunder har vi hjulpet til slik at helsepersonell ikke behøver nye tidskrevende arbeidsprosesser for å analysere og rapportere, men i stedet frigjør tid til det pasientnære arbeidet og forandringer for å motvirke at lignende feilbehandlinger inntreffer i framtiden. Det redder liv og menneskelig lidelse.

Les mer om Automated Trigger Analytics (ATA) - automatisert strukturert journalundersøkelse

Les mer om SAS løsninger for helsessektoren

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

 • About this blog

  SAS Institute er globalt ledende innen Business Analytics og Intelligence. Redaktør Bettina Stibolt deler her tanker og tips fra selskapets mange fageksperter. Delta gjerne i diskusjonene du også.
  Om meg
  Følg meg på Twitter
 • Subscribe to this blog

  Enter your email address:

  Other subscription options

 • Archives