Informasjonsforvaltning nedprioriteres

Informasjonsforvaltning har blitt et glemt lederansvar. Konsekvensen er ineffektive virksomheter og redusert konkurransekraft.

Hvordan skal vi sikre en bærekraftig norsk industri, når vi har et kostnadsnivå som overstiger våre naboland med over 60 prosent?

Norske virksomheter vil alltid stå overfor utfordringer knyttet til høye kostnader, men på enkelte områder er potensialet stort for å redusere kostnadene. Et område som peker seg ut på tvers av bransjer er informasjonsforvaltning, et område som har blitt nedprioritert i norske virksomheter.

Virksomhetsledere utfordres stadig på å måtte ta raskere beslutninger. Når viktige beslutninger skal fattes må vi ha et godt faktagrunnlag. Det stiller krav til automatisering og effektivisering av bedriftens arbeidsprosesser. For at virksomheter skal få til automatisering og effektivisering, er de avhengig av å øke fokuset på datakvalitet og effektiv utnyttelse av forretningskritisk informasjon.

Både Posten og NAV kan trekkes fram som eksempler på norske virksomheter som har prioritert informasjonsforvaltning. Begge to er avhengig av selvbetjening, automatisering og effektive leveranse- og vedtaksprosesser. For disse to er en helhetlig informasjonsforvaltning nøkkelen for å lykkes. Men fokuset på informasjonsforvaltning for disse virksomhetene har i hovedsak presset seg frem som følge av store endringsprosjekter.

Her trår mange virksomheter feil. Søkelyset på informasjonsforvaltning kommer først som en følge av utfordringer og krav til forbedringer og automatisering av prosesser. Dette er imidlertid et område ledere må prioritere på lik linje med andre fagområder, uavhengig av om det gjennomføres endringsprosjekter eller ikke. Alternativet er tapt effektivitet og svekket konkurranseevne.

Hvordan man bør gå frem for å styrke sin informasjonsforvaltning er avhengig av bransje og virksomhetens modenhet innenfor området, men alle organisasjoner bør starte med å ta "ta tempen" på egen virksomhet.

Spørsmål ift å vurdere egen modenhet

 • Hvordan jobbes det med informasjonshåndtering?
 • Hva slags utfordringer har man med datakvalitet?
 • Har man felles begreps- og definisjonslister slik at det snakkes samme språk?
 • Vet man hvilke data som vedlikeholder hvor og hvilke datakilder som er sist oppdatert?
 • Har man et bevisst forhold til master data mangement?
 • Har man vurdert hvor mye ressurser som skal bruke på Information Management ift andre satsningsområder?
 • Bruker man hensiktsmessige IT-verktøy?


 Fig.1.  Vurdering av virksomhetens modenhet

Dersom man som leder får klare svar, står det etter all sannsynlighet ikke så aller verst til og virksomheten har antagelig en styringsmodell som fungerer. Hvis man derimot får uklare tilbakemeldinger bør man ta grep.

Informasjonsforvaltning må stå sentralt i forretnings- og beslutningsprosesser. Det er langt rimeligere, og mye mindre smertefullt, å være proaktiv fremfor å reparere seg ut av problemene i etterkant.

Informasjonsforvaltning krever at virksomhetens toppleder setter området på dagsorden. Det er først når informasjonsforvaltning får topplederens oppmerksomhet at området prioriteres i tilstrekkelig grad.

 Les mer om Data Management (inkl. Data Master Management og Data Quality)

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

 • About this blog

  SAS Institute er globalt ledende innen Business Analytics og Intelligence. Redaktør Bettina Stibolt deler her tanker og tips fra selskapets mange fageksperter. Delta gjerne i diskusjonene du også.
  Om meg
  Følg meg på Twitter
 • Subscribe to this blog

  Enter your email address:

  Other subscription options

 • Archives