Kan behandlingsløp forbedres gjennom innovasjon fra andre bransjer?

Helsehjelpen på sykehus kan sammenlignes med tilsvarende avanserte produksjonsprosesser i andre bransjer. Hva har andre bransjer fått til som helsevesenet kan dra nytte av? Her står det gode kandidater i kø, men jeg skal denne gangen ta for meg to eksempler:

Når operatøren borer etter olje blinker et batteri med hundrevis av alarmlamper i grønt, rødt og gult. Hva er informasjonsverdien? Den er liten, hvis overhodet noen? For to år siden utviklet SAS Institute sammen med brukere en systematikk som plukker opp impulsen i alarmlampene og beregner hva som antatt vil skje videre. Operatøren kan med andre ord, utfra risikovurdering, forhindre at neste lampe lyser rødt og dermed unngå en uønsket hendelse.

Tyven som har stjålet ditt kredittkort og pin-kode putter det inn i nettbanken på Aker brygge sent fredag kveld. Kortet blir ikke returnert og transaksjonen blir stoppet. Dette skjer fordi tjenesteoperatøren sendte deg en SMS ettersom sannsynligheten for at du var på Aker brygge sent fredag kveld er, utfra historikk og geometri, estimert  til under 1 %.

Hva har disse to eksemplene å gjøre med helsevesenet og deres utfordringer?
Begge eksemplene er direkte overførbare til produksjonsprosessene knyttet til helsehjelp. I det første eksemplet benyttes tidsserieanalyse i kombinasjon med sannsynlighetsregning. Kraftige datamaskiner plukker opp mønstre og rytmer og legger opp scenarier på hva som kan skje videre, og med hvilken sannsynlighet og usikkerhet. Det andre eksemplet viser en avansert scoring prosess. I løpet av sekunder er det utført en risikoscore og alternative scenarier og konsekvenser vurdert av en “uavhengig datamaskin”. Sluttresultatet utføres automatisk eller presenteres i form av anbefalte alternativer til en spesialist som treffer endelig beslutning overfor kunden.

Vi i SAS Institute jobber for å kunne utnytte slike erfaringer for å bedre pasientsikkerheten og øke kvaliteten på behandlingen. Dette gjør vi  bl.a. i det spennende prosjektet “Bedre pasientsikkerhet og behandlingskvalitet v.h.a. triggere og monitorering av profilbaserte pasientløp”. Målet her er å bygge modeller hvor helseforetakene utfra pasientens risikoprofil kan tilpasse behandlingsløpet slik at dette minimerer muligheten for behandlingsskader.  Vi tror også at dette vil bidra til mer effektiv behandling gjennom at en såkalt pasientprofil kan knyttes tettere mot alternative behandlingsløp, og derved øke kvalitet og forutsigbarhet.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

 • About this blog

  SAS Institute er globalt ledende innen Business Analytics og Intelligence. Redaktør Bettina Stibolt deler her tanker og tips fra selskapets mange fageksperter. Delta gjerne i diskusjonene du også.
  Om meg
  Følg meg på Twitter
 • Subscribe to this blog

  Enter your email address:

  Other subscription options

 • Archives